Vážení priatelia fotografovania,

Máš vášeň pre umenie fotografie? Prihlas sa na našu súťaž amatérskej fotografie na festivale MinimovieCon 2023. Je to príležitosť pre teba, aby si ukázal svetu tvoj talent:

Pravidlá Súťaže amatérskej fotografie MinimovieCon 2023

 1. Účel súťaže
  • Cieľom tejto súťaže je dať príležitosť amatérskym fotografom prezentovať svoje umelecké schopnosti a prejaviť svoju vášeň a talent počas festivalu MinimovieCon 2023 v Levoči
 2. Dôležité termíny súťaže
  • Súťaž bude prebiehať v rámci festivalu MinimovieCon, ktorý sa koná 14. októbra 2023. Fotografie je potrebné zaslať do 28. októbra 2023, 23:59 hod.
 3. Témy súťaže
  • Súťaž má tri kategórie:
  • a. Portrét: Zachyťte krásu a výrazy postáv.
  • b. Postava: Predstavte nám svoju obľúbenú filmovú alebo komiksovú postavu, ktorá Vás na festivale zaujala.
  • c. Fantázia: Ukažte svoju tvorivosť a vytvorte fotografiu s vlastnou úpravou, fantázii sa medze nekladú.
 4. Spôsobilosť
  • Súťaž je otvorená pre všetkých amatérskych fotografov, bez ohľadu na vek alebo úroveň skúseností.
 5. Odoslanie fotografií
  • Každý účastník môže odoslať svoju fotografiu do súťaže e-mailom na adresu: minimiviecon@gmail.com, spolu s informáciami o svojom mene, kategórii, do ktorej fotografia patrí. Nezabudni na predmet: Amatérska súťaž
 6. Počet fotografií
  • Každý účastník môže odoslať maximálne tri fotografie, pričom každá musí byť v inej kategórii
 7. Pôvod fotografií
  • Fotografie musia byť dielom účastníka a nesmú porušovať autorské práva alebo práva tretích strán. Žiadne fotografie, ktoré nie sú dielom fotografa, nebudú akceptované.
 8. Úpravy a retušovanie
  • Úpravy a retušovanie fotografií sú povolené, ale manipulácie, ktoré by mohli zmeniť významné rysy fotografie, by mali byť minimálne a len s duchom súťaže.
 9. Hodnotenie
  • Uchádzačovi bude následne udelené súťažné číslo
  • Všetky fotografie budú zverejnené na našom webe
  • Fotografie budú hodnotené nezávislou porotou, ktorá vezme do úvahy kreativitu, technickú zručnosť a súlad s témou kategórie.
 10. Ceny
  • Víťazi každej kategórie budú odmenení cenami, ktoré budú oznámené po skončení súťaže.
 11. Vyhlasovanie víťazov
  • Víťazi súťaže budú vyhlásení nawebovej stránke MinimovieCon 2023 a budú kontaktovaní osobne na základe informácií poskytnutých pri registrácii.
 12. ochrana súkromia
  • Osobné údaje účastníkov budú použité iba na účely súťaže.

Táto súťaž je otvorená pre všetkých amatérskych fotografov a je rozdelená do troch kategórií – „Portrét“, „Postava“ a „Fantázia.“ Môžete sa zapojiť do jednej alebo viacerých kategórií podľa vlastného uváženia.

Odoslať svoju fotografiu je jednoduché. Stačí nám vlastné dielo, ktoré najlepšie vyjadruje vašu kreativitu do dvoch týždňov od festivalu MinimovieCon 2023.

Nenechajte si ujsť túto príležitosť vyskúšať si túto šancu prostredníctvom objektívu získať šancu na výhru v našej súťaži!

Návrat hore