Kontakt

Kontaktná osoba:

Bc. Lenka Zemčáková

+421 904 913 693

email: minimoviecon@gmail.com

Organizátor:


MsKS mesta Levoča

Riaditeľ: JUDr. Zuzana Kamenická

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

Tel.:  053/4512522


IČO: 42080312

Grafika a dizajn:


Bc. Vladimír MaľákMAPA